runitec

tecs for pros

Gogle mapy

goggle-mapy Top funkcja jest "Street View" w goggle map. Mo?na w du?ych miastach 3D przez miasto uruchomiony. Gogle Maps programu mapowania lub nawet mapka dojazdu do gogli.
W uzupe?nieniu, gogle map oferuje niektóre funkcje oferty innych planisty.
Te obrazy satelitarne s? gogle map. Mo?na go wy?wietli? w Gogle mapy satelitarne zdj?cia tylko, czy po??czenie zdj?? satelitarnych i map.

To tylko kwestia czasu, a? ca?a mapy gogle ?wiecie dost?pne w interaktywnej animacji 3D.

Mapy Gogle jak ca?y Pary? jest ju? dost?pna w animacji 3D. Mo?esz Gogle mapy wi?c przenie?? praktycznie przez ca?y Pary?, skierowane we wszystkich kierunkach, w??czaj?c w dó? iw gór?!
"Street View" stale ro?nie.
Routing funkcji Gogle mapy, z oczywi?cie dzia?a dobrze. Co to jest równie? wspomnie?, jest funkcja wyszukiwania w goggle map.
Oprócz normalnych funkcji wyszukiwania, mo?na równie? u?ywa? zwyk?ych gogli wyszukiwania skrót bezpo?rednio do goggle map.

Gogle Maps ortograficzny z Google Maps.