runitec

tecs for pros

O Runitec.com

runitec Na tej runitec.com znajdziesz analizy cz?sto b??dy ortograficzne.

Co to jest cz?sto b??dnie, i dlaczego jest b??d ortograficzny.
Jest to badania runitec.com.

Je?li zawsze chcia?e? wiedzie?, co inni ludzie na b??dy, a nast?pnie znajdziesz odpowied? na tej stronie.

Ciekawe jest równie? to, czy to twój b??d ortograficzny lub literówk?. S? to nowoczesne metody, dzi?ki której mo?e zosta? wykryta. Rachunek prawdopodobie?stwa odgrywa wa?n? rol?.