runitec

tecs for pros

gogol

thumb_gogol Tymczasem Gogol to nie tylko wyszukiwarka. Gogol oferuje o wiele wi?cej us?ug ni? tylko silnik Gogol wyszukiwania. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnego wyszukiwania Gogola. Albo szukaj wiadomo?ci Gogol, do zdj?? lub filmów wideo do map. W Gogol wiele innych opcji jest mo?liwe. Gogola jest znany i prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w Internecie. Szacuje si?, ?e ok. 70% zapyta? przyjecha? Gogol.
Je?li wiesz, wyszukiwarki nie Gogol, nast?pnie nale?y go przetestowa? anyway.

Szukasz zdj?cia? Nast?pnie kliknij Start Zdj?cia Gogol. Teraz mo?na korzysta? Gogol wyszukiwania grafiki. Je?li szukasz wideo, a nast?pnie kliknij wideo Gogol ?atwe.

Je?li chcesz wyszuka? wiadomo?ci Gogol Gogol nast?pnie przejd? do strony g?ównej, a nast?pnie kliknij przycisk powy?ej linki do wiadomo?ci.
Nast?pnie wprowad? zapytanie i Gogol znale?? najnowsze informacje do wyszukiwania.

Gogol cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.