runitec

tecs for pros

goole

thumb_goole Tymczasem goole to nie tylko wyszukiwarka. Goole oferuje o wiele wi?cej us?ug ni? tylko silnik goole wyszukiwania. Ponadto wyszukiwarka sama oferuje wiele opcji wyszukiwania. Mo?esz u?ywa? normalnego wyszukiwania Goole . Wykorzystania Albo goole wyszukiwanie wiadomo?ci, zdj??, obrazów lub filmów wideo do mapy. W goole wiele innych opcji jest mo?liwe. Goole jest znany i prawdopodobnie najlepsza wyszukiwarka w Internecie. Szacuje si?, ?e ok. 70% zapyta? przyj?? na goole.
Je?li goole wyszukiwarki jeszcze nie wie, to nale?y go przetestowa? anyway.

Szukasz zdj?cia? Nast?pnie kliknij na stronie Start, goole obrazów. Teraz mo?esz korzysta? z goole wyszukiwania grafiki. Je?li szukasz wideo, a nast?pnie kliknij na goole video.

Je?li chcesz szuka? w goole wiadomo?ci, a nast?pnie przej?? do strony g?ównej goole i kliknij powy?ej linki do wiadomo?ci.
Nast?pnie wprowad? zapytanie i goole znale?? najnowsze informacje do wyszukiwania.

goole cz?ste pisowni jest z?e w wyszukiwarce google.